Hvilke træarter giver mest varme ?
Alle træarter kan bruges. 1 kg træstof afgiver samme varme, uanset hvilken træart, der er tale om. 1 kg helt tørt træ svarer til 0,5 liter olie.

Men jo tungere træ, jo større varmeindhold – når der man forudsætter at vandindholdet er det samme.
 
Teknisk set er det den såkaldte tørrumvægt, der betyder noget.

Herunder er en tabel over den normale, gennemsnitlige tørrumvægt for de almindeligste træarter (det bemærkes, at især nåletræerne varierer betydeligt afhængig af vækstforholdene – hurtigtvokset træ er lettest og dermed dårligst).

Tallet angiver vægten i kilo for en liter helt vandfrit træ

 
Bøg 0,68
Ask / Eg 0,65
Ahorn / Birk 0,60
Bjergfyr 0,54
Pil 0,52
Rødel / Lind / Skovfyr 0,49
Douglas 0,47
Rødgran / Cypres 0,43
Sitka / Ædelgran / Poppel 0,41
Thuja 0,34

Blandt de bedste er altså Bøg, Ask og Eg, mens f.eks. Poppel og det meste nåletræ er noget ringere.
Hvornår er brændet tørt?
Teknisk vil det sige et vandindhold på ikke over 25%.
Frisk træ fra skoven har normalt et vandindhold på 50-60%.
Ovntørt til snedkerformål indeholder omkring 8% vand.
Man kommer ned på de nødvendige 20-25% ved en god sommers tørring for stort set alle træarter. En undtagelse er Eg, der helst skal tørre over to somre. Når man er lidt erfaren, kan man høre på klangen, når man slår to brændestykker mod hinanden, om det er tørt. Eller man kan mærke det på vægten.
Kort og fint kløvet brænde tørrer hurtigst. En god og hurtig tørring forudsætter, at brændet er skåret i passende længder svarende til ovnens størrelse inden det bliver stablet. 2- og 3-metertræ tørrer ikke på en sommer.
Det hjælper desuden betydeligt, at brændet er flækket mindst én gang i længderetningen. I de fleste ovne skal de største stykker højst være 5-10 cm tykke efter flækning. Jo grundigere opflækning, jo hurtigere tørring og jo bedre forbrænding.

Lad viden komme til
Den gammeldags og gode forretningsgang er, at brændet skoves, saves og flækkes i løbet af vinteren og stilles op senest i april et sted, hvor vinden kan komme til. Det behøver ikke være overdækket.
I en normal sommer vil det være tørret passende ned i løbet af månederne april-juli, hvorefter det kan køres ind under tag til varig opbevaring. Også her skal det helst stå luftigt. Under tag holder det sig i årevis. Det tager lidt fugt op fra luften i løbet af vinteren og afgiver denne igen hver sommer, men det betyder intet for holdbarhed eller fyring. Bedste opbevaring sker udendørs i et overdækket brændeskur med luftgennemtrængelige sider.
Kældre og andre lukkede rum er direkte uegnede.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger